Informuję, że próba koła teatralnego

odbędzie się w piątek 22 kwietnia o godzinie 15.00

w świetlicy szkolnej.

Bardzo proszę o obecność.

mgr Agnieszka Morawiec