UWAGA!!!

Informuję, że w piątek 11 marca 2016r. o godz. 9:00 odbędzie się

spotkanie członków koła teatralnego w budynku szkoły.

Bardzo proszę o przybycie na to spotkanie wszystkie osoby działające w kółku.

mgr Agnieszka Morawiec