W miesiącu wrześniu odbędą się zebrania wywiadowcze wychowawców z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów wszystkich oddziałów wg poniższego harmonogramu:

 

DZIEŃ KLASA GODZINA

17 września 2015r.

(czwartek)

Klasy pierwsze LO, technikum i ZSZ 17:00

21 września 2015r.

(poniedziałek)

Klasy maturalne 17:00

22 września 2015r.

(wtorek)

Klasy II LO, technikum i ZSZ + kl.1D 17:00

23 września 2015r.

(środa)

Klasy III technikum i ZSZ 17:00

 

Wszystkie w/w spotkania zostaną poprzedzone zebraniem ogólnym, które odbędzie się w świetlicy szkolnej. Szczegółowy wykaz znajduje się poniżej.


 

Szczegółowy harmonogram zebrań wywiadowczych klas drugich LO, technikum i ZSZ

22 września (wtorek)  godz. 1700

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp. KLASA WYCHOWAWCA Nr sali
1. II J mgr Danuta Mroczek 22
2. II M mgr Rafał Duda 8
3. II W mgr Piotr Węgrzyn 2
4. II Y mgr Sylwia Zajt 4

 

TECHNIKUM

Lp. KLASA

WYCHOWAWCA

Nr sali
1. II E mgr Kamila Lis-Błąkała 15
2. II F mgr Renata Bednarek 13
3. II K mgr Anna Pietras 5
4. II L mgr Marta Grabania 12
5. II T mgr Barbara Maksylewicz 11
6. II P mgr Katarzyna Kadula 21
7. II S mgr Anna Olesińska 9

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Lp. KLASA WYCHOWAWCA Nr sali
1. 1D mgr Barbara Frasik 10
2. II A                godz. 1600 mgr Małgorzata Świątek 16
3. II D mgr Małgorzata Świątek 16
4. II G dr Agnieszka Wojtoń 20
5. II H mgr inż. Sebastian Karwasiński W17

 

Szczegółowy harmonogram zebrań wywiadowczych klas trzecich technikum i ZSZ

23 września (środa)  godz. 1700

 

 

TECHNIKUM

Lp. KLASA

WYCHOWAWCA

Nr sali
1. III B mgr Alina Mirek 2
2. III E mgr Kinga Mirochna 15
3. III F mgr Małgorzata Świątek 16
4. III i mgr Anna Olesińska 9
5. III K mgr inż. Zofia Bednarska 20
6. III L mgr Lidia Wołek 22
7. III P mgr inż. Marek Pasula 21
8. III S mgr Wojciech Pietras 4

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Lp. KLASA WYCHOWAWCA Podpis wychowawcy
  III A mgr Teresa Hajduk 10
  III D mgr Urszula Stawiarz 11
  III G                                          godz. 1630 mgr Alicja Rumer 7
  III H mgr Alicja Rumer 7