Znalezione obrazy dla zapytania dobry start

Program „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. Świadczenie przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Ulotki informacyjne dotyczące programu wszyscy uczniowie otrzymają od wychowawców podczas zakończenia roku szkolnego. 

Dnia 19 czerwca 2018 r. (wtorek) będzie miał miejsce egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W związku z powyższym wszystkie klasy LO i technikum mają dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoły branżowe uczą się/odbywają praktykę wg obowiązującego planu lekcji. Zmianie ulegną jedynie sale lekcyjne.

KLASA SALA LEKCYJNA NR LEKCJI
1A S30

6-9

gr. 1- lekcje 3,4,5- WF (zamiast lekcji 10,11,12). Klasa kończy zajęcia po lekcji 9

2A S32 3-10
3A S24 1-6
1G W1 2-8
3G W12 1-6
2H W10 1-3
3H W22 1-4
3D W29 4-5

 

Uczniowie BSZ/ZSZ plan lekcji na 09 maja 2018 r (środa) znajdą w zakładce zastępstwa!!!

Proszę zapoznać się ze zmianami.


W dniu 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16:30 i 17.30 odbędą się zebrania wywiadowcze rodziców/prawnych opiekunów uczniów z wychowawcami klas.  

Czwartek, godzina 16.30

Lp. Klasa Wychowawca Sala
  I JM mgr Roma Florek 08
  I E mgr Małgorzata Świątek W22
  I F mgr Danuta Mroczek 05
  I i mgr Anna Turek-Cieśla 07
  I K mgr Ludmiła Mikołajczyk 09
  I L mgr Dominik Pałka 10
  I RT mgr Barbara Satoła-Śliwa 11
  I P mgr inż. Marek Pasula 12
  I S mgr Anna Olesińska 13
  I A mgr Kinga Mirochna 14
  I G mgr Ewa Konieczna 15
  I H mgr Izabela Piękoś-Kierepka 20
  II J mgr Joanna Bieżychudek 21
  II M mgr Monika Rozum 02
  II E mgr Katarzyna Wojtyna 22
  II F mgr Romuald Makarewicz 16
  II i mgr Małgorzata Węgrzyn 01
  II G mgr Alicja Rumer 04

 

Czwartek, godzina 17.30

Lp. Klasa Wychowawca Sala
1. IIK mgr Anna Pietras 08
2. IIL mgr Marcin Kwiatek W22
3. IIRZ mgr Jakub Wzorek 05
4. IIP mgr Jolanta Stanisławczyk 14
5. IIS mgr Teresa Hajduk 09
6. IIA mgr Stanisław Gryglewski 10
7. III E mgr Justyna Jagielska 12
8. III F mgr Agata Janusz 13
9. III i mgr Anna Bukowiec 07
10. III K dr Agnieszka Wojtoń 15
11. III L mgr Agnieszka Morawiec 20
12. III T mgr Katarzyna Stokłosa 21
13. III PC mgr Maria Duda-Przewrocka 02
14. III S mgr Konrad Kozłowski 22
15. III A mgr Paweł Wieciech 16
16. III D mgr Monika Zagórska-Kunat 01
17. III G mgr Lidia Wołek 04
18. III H mgr Kinga Węgrzyn 11
 W związku z Kursami Dokształcania Zawodowego kl. IIH zebranie wywiadowcze będzie mieć 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali nr 5

Harmonogram matury próbnej – j. angielski podstawowy  poniedziałek 8.01.2018r.

klasa Ilość osób 
w sali
Nr sali  
4E (nr 1-23 i 25-27) 26 15  
 
 
4E (nr 28-32, 34) + 4K (nr 1-18) 23 13  
 
 
4K (nr 19-33 oprócz 30)+4S (25-31) 20 12  
 
 
4T (1-17 i  20-24) 21 2  
 
 
3M (poziom podstawowy
i rozszerzony)
20 20 (od lekcji 3-8)  
 
 
 
 
 
4F (nr 1-25) 24 16  
 
 
4F (nr 26-35) + 4T (25-27)+ 4L (23-27) 18 22  
 
 
4P 19 W01  
 
 
4L 22 S24  
 
 
3J 25 W22  
 
 
4S 23 S30  
 
 

j. niemiecki

3J -2 (osoby)

4F -1 osoba

4T- 1 osoba

4 3  
 
 

Harmonogram matury próbnej j. angielski rozszerzony  poniedziałek 8.01.2018r.

klasa Ilość osób 
w sali
Nr sali
3M 20 20
4F (1-27) 24 15
4F (28-35) + 4E 23 2
4K + 4S 24 13
3J 25 W22
4L + 4P + 4T (pozostali) 25 16