Wywiadówki

W dniu 11 (czwartek) stycznia 2018 r. o godz. 16:30 i 17.30 odbędą się zebrania wywiadowcze rodziców/prawnych opiekunów uczniów z wychowawcami klas wg. poniższego harmonogramu (wywiadówka klasy 4P odbędzie się w innym terminie)


Czwartek, godzina 16.30

Lp. Klasa Wychowawca Sala
I JM mgr Roma Florek 08
I E mgr Małgorzata Świątek 07
I F mgr Danuta Mroczek 09
I i mgr Anna Turek-Cieśla 01
I K mgr Ludmiła Mikołajczyk 05
I L mgr Dominik Pałka 02
III J mgr Kinga Struzik 10
I P mgr inż. Marek Pasula 11
I S mgr Anna Olesińska 12
I A mgr Kinga Mirochna 13
I G mgr Ewa Konieczna 15
I H mgr Izabela Piękoś-Kierepka 03
III i mgr Anna Bukowiec 20
II M mgr Monika Rozum WY
II E mgr Katarzyna Wojtyna 21
II F mgr Romuald Makarewicz 22
II i mgr Małgorzata Węgrzyn W01
II K mgr Anna Pietras W22
II L mgr Marcin Kwiatek W17
II RZ mgr Jakub Wzorek W12
II P mgr Jolanta Stanisławczyk 14
II S mgr Teresa Hajduk W10
II A mgr Stanisław Gryglewski W11
II G mgr Alicja Rumer 04
II H mgr Rafał Duda S24


Czwartek, godzina 17.30

  I RT mgr Barbara Satoła Śliwa 07
III M mgr Bernadetta Gąsiorek 09
III E mgr Justyna Jagielska 08
III F mgr Agata Janusz 01
II J mgr Joanna Bieżychudek 05
III K dr Agnieszka Wojtoń 02
III L mgr Agnieszka Morawiec 10
III T mgr Katarzyna Stokłosa 11
III PC mgr Maria Duda-Przewrocka 14
III S mgr Konrad Kozłowski 13
III A mgr Paweł Wieciech 15
III D mgr Monika Zagórska-Kunat W11
III G mgr Lidia Wołek 20
III H mgr Kinga Węgrzyn W10
IV E mgr Kamila Lis-Błąkała 21
IV F mgr Renata Bednarek 22
IV K mgr Anna Nowak 04
IV L mgr inż. Marta Grabania W22
IV T mgr Barbara Maksylewicz W12
IV P Wywiadówka odwołana
IV S mgr Anna Olesińska 12


Harmonogram matury próbnej – j. angielski podstawowy  poniedziałek 8.01.2018r.

klasa Ilość osób 
w sali
Nr sali  
4E (nr 1-23 i 25-27) 26 15  
 
 
4E (nr 28-32, 34) + 4K (nr 1-18) 23 13  
 
 
4K (nr 19-33 oprócz 30)+4S (25-31) 20 12  
 
 
4T (1-17 i  20-24) 21 2  
 
 
3M (poziom podstawowy
i rozszerzony)
20 20 (od lekcji 3-8)  
 
 
 
 
 
4F (nr 1-25) 24 16  
 
 
4F (nr 26-35) + 4T (25-27)+ 4L (23-27) 18 22  
 
 
4P 19 W01  
 
 
4L 22 S24  
 
 
3J 25 W22  
 
 
4S 23 S30  
 
 

j. niemiecki

3J -2 (osoby)

4F -1 osoba

4T- 1 osoba

4 3  
 
 

Harmonogram matury próbnej j. angielski rozszerzony  poniedziałek 8.01.2018r.

klasa Ilość osób 
w sali
Nr sali
3M 20 20
4F (1-27) 24 15
4F (28-35) + 4E 23 2
4K + 4S 24 13
3J 25 W22
4L + 4P + 4T (pozostali) 25 16

Informujemy, że od jutra tj. 02.01.2018r. zmienia się podział godzin.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.


Szanowni Państwo

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 12.00.

Porządek obrad zostanie podany na podstronie dla nauczycieli.


Zebrania wywiadowcze 31 maja 2017 r.

W dniu 31 maja 2017 roku od godziny 16.30 odbędą się zebrania wywiadowcze
rodziców/prawnych opiekunów uczniów z dyrekcją szkoły oraz z wychowawcami.

Wszyscy nauczyciele uczący w poszczególnych oddziałach w czasie trwania zebrań
będą do dyspozycji rodziców.

Szczegółowy harmonogram zebrań wywiadowczych:


Godzina 16:30

Lp. Klasa Wychowawca Sala
I J mgr Joanna Bieżychudek 11
I M mgr Monika Rozum 03
I E mgr Katarzyna Wojtyna 07
I F mgr Romuald Makarewicz 05
I RZ mgr Jakub Wzorek w17
I i mgr Małgorzata Węgrzyn 20
I K mgr Anna Pietras 10
I L mgr Marcin Kwiatek 12
I P mgr Jolanta Stanisławczyk 14
I S mgr Magdalena Mazanek 13
I A mgr Stanisław Gryglewski w01
I G mgr Alicja Rumer 04
I H mgr Joanna
Mikulska-Szewczyk
16
II M mgr Bernadetta Gąsiorek 09
II E mgr Renata Polowiec 21
II F mgr Agata Janusz 22
II i mgr Anna Bukowiec 15
II K dr Agnieszka Wojtoń 01
II T mgr Katarzyna Stokłosa 02
II PC mgr Maria
Duda-Przewrocka
czyt.
II S mgr Konrad Kozłowski w11


Godzina 17:30

Lp. Klasa Wychowawca Sala
II G mgr Lidia Wołek 04
II H mgr Kinga Węgrzyn 15
II A mgr Wieciech Paweł 05
II D mgr Monika
Zagórska-Kunat
11
III E mgr Kamila Lis-Błąkała 10
III F mgr Renata Bednarek 14
III K mgr Anna Nowak 12
III L mgr inż. Marta Grabania 07
III T mgr Barbara Maksylewicz 08
III P mgr Katarzyna Kadula 20
III S mgr Kinga Hudyba 09
III G mgr Justyna Jagielska 13
III H mgr inż. Sebastian Karwasiński 21


Lp. Klasa Wychowawca Sala Godz.
III A mgr Małgorzata Świątek w22 16:30
III D mgr Małgorzata Świątek w22 17:30

Zebrania wywiadowcze, które odbywają się w innym terminie:

Lp.

Klasa

Data

Wychowawca

Sala

Godz.

2J

06 czerwca 2017

mgr Kinga Struzik

11

17.00

2L

30 maja 2017

mgr Agnieszka Morawiec

04

17.00